TIETOSUOJA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ
Casarillo Oy (Y-tunnus: 2606185-6)
Otavalankatu 9
33100 Tampere


REKISTERIN NIMI
a) Casarillo Oy /asiakasrekisteri
b) Casarillo Oy /markkinointirekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
– Henkilö on varannut pöydän Ravintola Zarillon nettisivujen kautta.
– Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi osallistumalla messuilla kilpailuun, jättämällä yhteystietonsa ja tilaamalla uutiskirjeen


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Casarillo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden pöytävarausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Casarillo Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Casarillo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Casarillo Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Casarillo Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite


TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin/markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Casarillo Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Casarillo Oy:n ulkopuolelle.
Casarillo Oy käyttää uutiskirjemarkkinoinnissa Mail Chimp uutiskirjeohjelmaa. Mail Chimpin tietosuoja: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Casarillo Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Casarillo Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa. Rekistereihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on siihen lupa.


KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Henkilölle on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Henkilö myös kieltää Casarillo Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@zarillo.fi.


ZARILLO-RAVINTOLAT

Zarillo Western & Tex Mex Tampereella valmistaa maittavia ja tuhteja burgerannoksia ja meheviä pihvejä aitoon westerntyyliin huokein
hinnoin. Sijaitsemme mukavalla paikalla Tampereen keskustassa sekä hervannassa kauppakeskus Duossa. Tutustu lisää!

RAVINTOLAT